Lịch sử của chúng tôi

Lịch sử của chúng tôi

2008

2008Năm

Thành lập công ty

Công ty TNHH Thương mại Quảng Tây Binfei được chính thức thành lập vào năm 2008

2013

2013Năm

Đầu tiên của tôi

Năm 2013, chúng tôi sở hữu mỏ đầu tiên của mình

2014

2014Năm

Doanh nghiệp của Bitmain

Năm 2014, vinh dự là người bán mảng kinh doanh máy khai thác của Bitmain

2015

2015Năm

Trong năm 2015, chúng tôi đã có bốn nhà kho lớn để lưu trữ và thử nghiệm ở Trung Quốc

2017

2017Năm

Đội

Vào năm 2017, một nhóm vận hành và bảo trì đã được thành lập để chịu trách nhiệm kiểm tra, làm sạch và khắc phục sự cố của các thợ mỏ.

2018

2018Năm

Doanh thu hàng năm

Từ năm 2018, thành lập một đội ưu tú ngoại thương với doanh thu hàng năm là 30 triệu đô la Mỹ